Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej
z Góry Karmel (Szkaplerznej)

Klasztor Karmelitów Bosych (OCD)

Matka Boża z Góry Karmel

Diecezja Pelplińska

 width=

Kompleks klasztorny w Zamartem został ufundowany dla ojców bernardynów przez szlachcica Jana Michała Grabowskiego herbu Zbiświcz. Osobą, która wniosła równie duży wkład w budowę nowego konwentu, był brat fundatora – biskup warmiński Adam Stanisław Grabowski, który nie tylko wystarał się o zgodę u arcybiskupa gnieźnieńskiego Onufrego Kajetana Szembeka na realizację fundacji, ale również wsparł ją finansowo. Za utworzeniem klasztoru na tych terenach przemawiało położenie na pograniczu luterańskich Prus – miał on się stać zaporą dla wpływów protestanckich. Ważnym i sprzyjającym czynnikiem dla fundacji była zamożność i pobożność okolicznej ludności.
Kościół wybudowany został w stylu późnobarokowym, na planie prostokąta. Od strony północnej przylegają do bryły świątyni trzy skrzydła klasztoru, tworząc wewnętrzny wirydarz. Kościół jest orientowany, ma charakter dwuprzęsłowy. Posiada trójnawowy korpus z wydłużonym trójbocznie, zamkniętym prezbiterium wraz z oratorium od strony wschodniej oraz kwadratową wieżą o szerokości nawy głównej od strony zachodniej. Zewnętrzne, południowe i zachodnie ściany kościoła pokryte są skromną dekoracją w formie pilastrów i gzymsów, półkoliście wygiętych w górnej partii wieży.
Barokowo-rokokowy kościół posiada niezwykle ciekawą historię powstania. Szczególnymi łaskami słynęła w Zamartem mała figurka Matki Boskiej wykradziona z kościoła w grudniu 1983 roku. Dzięki modlitwom do cudownej figurki wielu ludzi odzyskiwało zdrowie. To dla niej w 1415 roku komtur człuchowski wybudował kaplicę. W 1752 roku Jan Michał Grabowski wybudował na miejscu tej małej kapliczki obecny kościół i klasztor, do którego sprowadził braci bernardynów.
Za cudowny jest również uważany Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z drugiej połowy XVI wieku, który znajduje się w ołtarzu głównym. Wystrój wnętrza kościoła przykuwa wzrok. Rokokowa polichromia przedstawia przeróżne sceny ze Starego Testamentu.
Równie piękny jest bogato zdobiony ołtarz główny oraz XVIII-wieczne organy. Kościół kryje również tajemnice podziemne. Tu można zatrzymać się w zadumie nad zabalsamowanym ciałem właściciela Jana Michała Grabowskiego. Budynek klasztorny budowano w latach 1752–1759. Od lipca 1994 roku kościół i klasztor pozostają w opiece karmelitów bosych.
Klasztor to budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny i trójskrzydłowy. Jego ściany zewnętrzne są płaskie, niedekorowane, a jedyne ożywienie wprowadzają otwory okienne. Z dawnego układu wnętrza w postaci nienaruszonej przetrwały tylko: korytarz, oświetlony otworami okiennymi w każdym skrzydle, refektarz, kuchnia i zakrystia.
Pozwolenie na erekcję klasztoru udzielone zostało w październiku 1747 roku, zaś kamień węgielny pod jego budowę położono pięć lat później. Kompleks klasztorny wznoszono w latach 1752–1780. Jako pierwsze zostało wybudowane najdłuższe, północne skrzydło, następnie wschodnie wraz z zakrystią i zachodnie. Potem wzniesiono piekarnię, dom czeladny, browar, murowaną studnię oraz chlewy i stajnie. Budowę kościoła ze względów finansowych rozpoczęto dopiero w 1766 roku. W czasie wznoszenia świątyni architekci wzorowali się na barokowym kościele Jezuitów w Chojnicach. 9 sierpnia 1780 roku kościół pw. Narodzenia NMP został konsekrowany przez biskupa Fabiana Pląskowskiego, sufragana chełmińskiego.
W czasie zaborów konwent znalazł się w granicach państwa pruskiego, zaś w 1826 roku uległ kasacie. W 1842 roku w budynku klasztornym zostali umieszczeni emerytowani księża. Rolę Domu Księży Emerytów pełnił on do 1 lipca 1994 roku, kiedy to biskup pelpliński Jan B. Szlaga powierzył kościół i klasztor Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od 19 grudnia 1994 roku klasztor jest siedzibą nowicjatu Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Pięć lat później kapituła prowincjalna podniosła klasztor w Zamartem do rangi przeoratu.

Zamarte_46.jpg
Zamarte_45.jpg
Zamarte_44.jpg
Zamarte_88.jpg
Zamarte_86.jpg
Zamarte_59.jpg
Zamarte_79.jpg
Zamarte_50.jpg
Zamarte_78.jpg
Zamarte_83.jpg
Zamarte_76.jpg
Zamarte_62.jpg
Zamarte_60.jpg
Zamarte_81.jpg
Zamarte_75.jpg
Zamarte_85.jpg
Zamarte_84.jpg
Zamarte_65.jpg
Zamarte_55.jpg
Zamarte_72.jpg
Zamarte_69.jpg
Zamarte_64.jpg
Zamarte_51.jpg